Werkplan

Het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht ontwikkelt, begeleidt en organiseert participatie bevorderende activiteiten en projecten, door

  1. Actuele thema’s op gebied van maatschappelijke veerkracht en betrokkenheid, integratie en participatie aan de orde te stellen;
  2. het stimuleren en begeleiden van onderzoek en het geven van bekendheid aan de resultaten ervan bij een zo breed mogelijk publiek;
  3. het geven van adviezen over sociale, educatieve en maatschappelijke vraagstukken

Het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht richt zich breed op alle bevolkingsgroepen, met extra aandacht voor diversiteit en kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. Het instituut houdt zich bezig met onderzoek, beleidsadvisering en projectontwikkeling.. We zijn bekend op onder andere de volgende thema’s:
a. Ouderen en (mantel)zorg
– (Mantel)zorg
– Dementie
– Zingeving, spiritualiteit en Levensbeschouwing.
– Eenzaamheidsproblematiek,
– Binding allochtone ouderen in de Nederlandse samenleving

b. Opvoeden en Jongeren (bijvoorbeeld)
– (allochtone) jongeren die binding met de samenleving dreigen te verliezen en vervallen in risicogedrag, zoals schoolverlaten, jeugdzorg, crimineel of zwerfgedrag
– Jeugdzorg en criminaliteit
– Onderwijs en opvoeding;
– positie (allochtone) meiden in de samenleving
– allochtone ouders en opvoeden

c. Huiselijk geweld

d. Wijk en Veerkracht: Participatie en Leefbaarheid

Voor wie:
Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht werkt voor:
– Overheden op landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau;
– Instellingen en organisaties op het gebied van welzijn en zorg, onderwijs en opvoeding, jeugd en wonen;
– Zelf- en vrijwilligersorganisaties