Tag Archives: Woonzorgvoorziening

Zoeken naar cultuursensitieve zorg

Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in 2050 zal dit aantal gestegen zijn naar ruim 520 duizend. (CBS 2009) In het tv-programma ‘Gonzo’ (juni 2014) proberen de presentatoren zoveel mogelijk mee

Aankondiging Studiedag 22 mei 2014 “De zorg om allochtone ouderen”

Theorie, praktijk en beleid rond het wonen, zorg, welzijn van etnische ouderen staat centraal tijdens deze studiedag georganiseerd door Laurens Rotterdam, NOOM het Netwerk voor Organisaties voor Oudere Migranten én Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht. De traditionele Turkse, Marokkaanse of Surinaamse bevolking in Nederland vergrijst. Wat heeft dit te betekenen voor de zorg van deze ouderen.

Bouw van woonzorgvoorziening voor oudere Turkse migranten

De meerderheid van de jongeren uit Bahadin uit de provincie Yozgat werkt in Europa als arbeider. Dit betekent dat voor de toenemende vergrijzing in Bahadin onvoldoende jongeren zijn om voor hun oudere ouders te zorgen. Burgemeester Özcan van Bahadin vertelt dat de zeer jonge bevolking niet instaat is om voor iedereen te zorgen. Een belangrijke