Tag Archives: Veerkracht

Aankondiging Studiedag 22 mei 2014 “De zorg om allochtone ouderen”

Theorie, praktijk en beleid rond het wonen, zorg, welzijn van etnische ouderen staat centraal tijdens deze studiedag georganiseerd door Laurens Rotterdam, NOOM het Netwerk voor Organisaties voor Oudere Migranten én Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht. De traditionele Turkse, Marokkaanse of Surinaamse bevolking in Nederland vergrijst. Wat heeft dit te betekenen voor de zorg van deze ouderen.

Bevorderen van veerkracht in de jeugdhulp

Zowel in de jeugdzorg als in wetenschappelijk onderzoek naar jeugdproblematiek is de focus nog voornamelijk gericht op pathologie, risico’s en bedreigingen. Maar we komen er steeds meer achter dat deze focus tekortkomingen vertoont. In een boeiend artikel houden Eva Kuiper en Fredrike Bannink een pleidooi voor meer focus op het veerkrachtmodel. Er bestaat een toenemende