Tag Archives: Sociaal isolement

Meer aandacht nodig voor wonen en zorg allochtone ouderen

De afgelopen maanden na mijn promotie heb ik verschillende uitnodiging gehad om komen te praten, cq spreekbeurten te houden over het belang van wonen, zorg en welzijn van allochtone ouderen. Thema’s die daarbij aan de orde kwamen, zijn: De huisvesting van allochtone ouderen; De verhouding tussen informele en professionele zorg bij allochtone ouderen; De geestelijke

Welbevinden, zorg en participatie van de Turkse gemeenschap

Op de signaleringsconferentie eind september 2013 van het steunpunt GGZ Utrecht ging over een project waarin de (geestelijke) gezondheid binnen de Turkse gemeenschap centraal staat. Dit project bestaat uit een viertal dialoogbijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap spraken met zorg -en hulpverleners. Thema’s die aan de orde komen, zijn: opvoeding, sociale isolement, huiselijke geweld