Tag Archives: Sefkat

Meer aandacht nodig voor wonen en zorg allochtone ouderen

De afgelopen maanden na mijn promotie heb ik verschillende uitnodiging gehad om komen te praten, cq spreekbeurten te houden over het belang van wonen, zorg en welzijn van allochtone ouderen. Thema’s die daarbij aan de orde kwamen, zijn: De huisvesting van allochtone ouderen; De verhouding tussen informele en professionele zorg bij allochtone ouderen; De geestelijke