Tag Archives: radicalisering

Oorzaken van radicalisme

Wat zijn de oorzaken van radicalisme? De oorzaken van radicalisme kunnen per (etnische) groep van elkaar verschillen. Hier behandelen wij alleen het islamitisch radicalisme. Islamitisch radicalisme geeft moslims een kader over hoe naar de wereld te kijken en deze fundamenteel te veranderen. Bij het ontstaan van islamitisch radicalisme spelen de volgende factoren een rol: behoefte

Hoe islamitisch radicalisme voorkomen

In eerdere artikelen hebben we de kenmerken en oorzaken van islamitisch radicalisme behandeld. In dit laatste artikel doen we een aantal suggesties om het te voorkomen. Hoe kan islamitisch radicalisme worden voorkomen? De aanpak van radicalisme dient op groep- en individueel niveau plaats te vinden. Het is belangrijk dat er bewustwordingsprocessen op gang worden gebracht

Kenmerken van islamitisch radicalisme

Voor we de vraag kunnen beantwoorden wat de kenmerken zijn van islamistisch radicalisme, moeten we eerst de vraag beantwoorden we verstaan onder radicalisme. Wat is radicalisme? Mensen kunnen radicale opvattingen of idealen hebben die religieus en/of politiek van aard zijn. Zolang een religie of ideologie niet oproept tot geweld of onderdrukking en de democratische rechtstaat

islamitisch radicalisme, oorzaken en aanpak.

  In de Nederlandse samenleving is er grote bezorgdheid over een toename van islamitisch radicalisme. Islamitische radicalen vertonen opvattingen en gedrag waarmee de democratische rechtstaat en persoonlijke vrijheden worden bedreigd. Zij streven naar de omverwerping van alle politieke systemen in de wereld en de verandering hiervan in een islamitische wereldgemeenschap, waarbij de wetten van God