Tag Archives: Participatie

Welbevinden, zorg en participatie van de Turkse gemeenschap

Op de signaleringsconferentie eind september 2013 van het steunpunt GGZ Utrecht ging over een project waarin de (geestelijke) gezondheid binnen de Turkse gemeenschap centraal staat. Dit project bestaat uit een viertal dialoogbijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap spraken met zorg -en hulpverleners. Thema’s die aan de orde komen, zijn: opvoeding, sociale isolement, huiselijke geweld