Tag Archives: NOOM

Bakim en Yardim kernbegrippen zorg allochtone ouderen

Gelijkwaardigheid. Het woord viel verschillende malen tijdens de studiebijeenkomst ‘Zorg om allochtone ouderen’ die het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht, NOOM en Laurens organiseerden in Rotterdam op 22 mei 2014. Leren luisteren naar elkaar én goed leren luisteren naar wat niet gezegd wordt. Gelijkwaardigheid, leren en luisteren zijn sleutelwoorden in de zorg rond oudere migranten. Daarop

Aankondiging Studiedag 22 mei 2014 “De zorg om allochtone ouderen”

Theorie, praktijk en beleid rond het wonen, zorg, welzijn van etnische ouderen staat centraal tijdens deze studiedag georganiseerd door Laurens Rotterdam, NOOM het Netwerk voor Organisaties voor Oudere Migranten én Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht. De traditionele Turkse, Marokkaanse of Surinaamse bevolking in Nederland vergrijst. Wat heeft dit te betekenen voor de zorg van deze ouderen.