Tag Archives: Jeugdhulp

Geweld binnen het gezin. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en eerwraak

Voor het adequaat aanpakken van geweld binnen het gezin in de multiculturele samenleving is een analyse van de problematiek noodzakelijk. Geweld is elke sociale interactie  ten gevolge waarvan tegen de wil van de ander inbreuk word gemaakt  op haar/zijn integriteit en/of pijn of letsel wordt toegebracht.Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysiek, psychisch en seksueel geweld. In

Bevorderen van veerkracht in de jeugdhulp

Zowel in de jeugdzorg als in wetenschappelijk onderzoek naar jeugdproblematiek is de focus nog voornamelijk gericht op pathologie, risico’s en bedreigingen. Maar we komen er steeds meer achter dat deze focus tekortkomingen vertoont. In een boeiend artikel houden Eva Kuiper en Fredrike Bannink een pleidooi voor meer focus op het veerkrachtmodel. Er bestaat een toenemende