Tag Archives: islamitisch

Oorzaken van radicalisme

Wat zijn de oorzaken van radicalisme? De oorzaken van radicalisme kunnen per (etnische) groep van elkaar verschillen. Hier behandelen wij alleen het islamitisch radicalisme. Islamitisch radicalisme geeft moslims een kader over hoe naar de wereld te kijken en deze fundamenteel te veranderen. Bij het ontstaan van islamitisch radicalisme spelen de volgende factoren een rol: behoefte

Kenmerken van islamitisch radicalisme

Voor we de vraag kunnen beantwoorden wat de kenmerken zijn van islamistisch radicalisme, moeten we eerst de vraag beantwoorden we verstaan onder radicalisme. Wat is radicalisme? Mensen kunnen radicale opvattingen of idealen hebben die religieus en/of politiek van aard zijn. Zolang een religie of ideologie niet oproept tot geweld of onderdrukking en de democratische rechtstaat

islamitisch radicalisme, oorzaken en aanpak.

  In de Nederlandse samenleving is er grote bezorgdheid over een toename van islamitisch radicalisme. Islamitische radicalen vertonen opvattingen en gedrag waarmee de democratische rechtstaat en persoonlijke vrijheden worden bedreigd. Zij streven naar de omverwerping van alle politieke systemen in de wereld en de verandering hiervan in een islamitische wereldgemeenschap, waarbij de wetten van God