Tag Archives: geweld binnen het gezin

Geweld binnen het gezin. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en eerwraak

Voor het adequaat aanpakken van geweld binnen het gezin in de multiculturele samenleving is een analyse van de problematiek noodzakelijk. Geweld is elke sociale interactie  ten gevolge waarvan tegen de wil van de ander inbreuk word gemaakt  op haar/zijn integriteit en/of pijn of letsel wordt toegebracht.Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysiek, psychisch en seksueel geweld. In