Tag Archives: Allochtonen

Geweld binnen het gezin. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en eerwraak

Voor het adequaat aanpakken van geweld binnen het gezin in de multiculturele samenleving is een analyse van de problematiek noodzakelijk. Geweld is elke sociale interactie  ten gevolge waarvan tegen de wil van de ander inbreuk word gemaakt  op haar/zijn integriteit en/of pijn of letsel wordt toegebracht.Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysiek, psychisch en seksueel geweld. In

Bakim en Yardim kernbegrippen zorg allochtone ouderen

Gelijkwaardigheid. Het woord viel verschillende malen tijdens de studiebijeenkomst ‘Zorg om allochtone ouderen’ die het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht, NOOM en Laurens organiseerden in Rotterdam op 22 mei 2014. Leren luisteren naar elkaar én goed leren luisteren naar wat niet gezegd wordt. Gelijkwaardigheid, leren en luisteren zijn sleutelwoorden in de zorg rond oudere migranten. Daarop

Aankondiging Studiedag 22 mei 2014 “De zorg om allochtone ouderen”

Theorie, praktijk en beleid rond het wonen, zorg, welzijn van etnische ouderen staat centraal tijdens deze studiedag georganiseerd door Laurens Rotterdam, NOOM het Netwerk voor Organisaties voor Oudere Migranten én Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht. De traditionele Turkse, Marokkaanse of Surinaamse bevolking in Nederland vergrijst. Wat heeft dit te betekenen voor de zorg van deze ouderen.

Meer aandacht nodig voor wonen en zorg allochtone ouderen

De afgelopen maanden na mijn promotie heb ik verschillende uitnodiging gehad om komen te praten, cq spreekbeurten te houden over het belang van wonen, zorg en welzijn van allochtone ouderen. Thema’s die daarbij aan de orde kwamen, zijn: De huisvesting van allochtone ouderen; De verhouding tussen informele en professionele zorg bij allochtone ouderen; De geestelijke