Algemene Berichten

Stichting Maatschappelijke Veerkracht: Ontwikkelt, Organiseert, Begeleidt Participatie bevorderende projecten! More »

Ouderen en Mantelzorg

Ouderen en Mantelzorg - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Opvoeden en Jongeren

Opvoeden en Jongeren - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Participatie en Leefbaarheid

Participatie en Leefbaarheid - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Huiselijk Geweld en Seksuele Identiteit

Huiselijk Geweld en Seksuele Identiteit - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

 

Conferentie 8 nov. 2017 – Etnische ouderen – Perspectieven voor zorg en wonen

Voor welke grote uitdagingen staan (etnische) mantelzorgers en professionals vanuit verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties? Hoe dragen zij bij aan (nieuwe) oplossingen die echt werken voor etnische ouderen (en hun naasten)? Dat zijn de  centrale thema’s op Conferentie Etnische ouderen – perspectieven voor zorg en wonen -8 november 2017  in de VU-universiteit in Amsterdam.

Extra uitdaging gemeente en zorginstellingen door toegenomen zorg etnische ouderen.

Het aantal etnische ouderen groeit. Zo is in 2020 in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bijna de helft van de 65-plussers van allochtone afkomst. De gemeenten worden met deze kwetsbare groep etnische oudere geconfronteerd met veel vragen en zorgen op het gebied van (mantel)zorg, wonen, psychosomatische klachten en gezondheid. Zo is

Transnationaal wonen en pendelen van belang voor welzijn etnische ouderen.

De praktijk van de pendelende migranten ouderen heeft ons aan het denken gezet over ” goed ouder worden” van migranten ouderen. De mogelijke huisuitzetting van pendelende ouderen geeft grote beroering bij de ouderen en hun kinderen (mantelzorgers). Ook bij beleidsmakers op gemeentelijke niveau gaf dit aanleiding tot allerlei vragen. De meerderheid van de ouderen wil

Zoeken naar cultuursensitieve zorg

Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in 2050 zal dit aantal gestegen zijn naar ruim 520 duizend. (CBS 2009) In het tv-programma ‘Gonzo’ (juni 2014) proberen de presentatoren zoveel mogelijk mee

Migranten ouderen: oud in Nederland of in het land van herkomst?

Willen migranten ouderen oud worden in Nederland of liever in een goede voorziening in het land van herkomst? Op de conferentie “Praktijk van zelfactivering migranten ouderen en het werken aan intergenerationele verbindingen” georganiseerd door het Netwerk Oudere Migranten Brabant ging na afloop de discussie vooral over de lezing van dr. Ibrahim Yerden. De bijeenkomst in