Families onder druk

8846_1235385456

Auteur İbrahim Yerden
ISBN 9789055159475
Verschijningsdatum 31-5-2008
Prijs € 22,50
Bindwijze Paperback

 

Over huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse families wordt van alles beweerd, maar is eigenlijk niet veel bekend. Wat speelt zich af achter de voordeur van Turkse en Marokkaanse Nederlanders? In Families onder druk vertellen ze het zelf. In dit onderzoek van antropoloog Ibrahim Yerden naar huiselijk geweld onder Turken en Marokkanen in Nederland, komen zowel plegers als slachtoffers uitgebreid aan het woord over het geweld binnen hun gezin.

Alle vormen van huiselijk geweld komen aan de orde – lichamelijk, psychisch en seksueel geweld; tussen partners, van ouders jegens kinderen, van de kinderen jegens de ouders, en tussen broers en zussen onderling. Yerden kwam tot boeiende, soms verrassende conclusies. Zo speelt de islam geen rol bij het huiselijk geweld, de druk van migratie daarentegen wel; zijn ook mannen slachtoffer van (psychisch) geweld; werkt het inschakelen van de politie vaak averechts.

Op de achtergrond speelt steeds de vraag in hoeverre overheid en professionele instellingen mogen en kunnen ingrijpen in het leven van Marokkaanse en Turkse gezinnen. Wie bepaalt hoe mannen en vrouwen, ouders en kinderen met elkaar moeten of mogen omgaan? Of, zoals één mannelijke respondent het formuleerde: ‘Wat doet de overheid in mijn bed?’

De vele directe citaten van de betrokkenen maken Families onder druk tot een toegankelijke, maar ook schokkende leeservaring, die een uniek inzicht biedt in de mechanismen, achtergronden en mogelijke oplossingen van huiselijk geweld binnen deze gemeenschappen.