Doelstellingen

Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht is in 2013 opgericht met als doel de maatschappelijke veerkracht en betrokkenheid, integratie en participatie van burgers in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht ontwikkelt projecten, doet advies en onderzoek, en begeleidt initiatieven die de sociale veerkracht en betrokkenheid van burgers bij de samenleving versterken.

De kwaliteit van de maatschappij hangt af van de sociale bindingen die mensen hebben met hun omgeving (gezin, familie, buurt, school en maatschappij). De huidige samenleving vraagt daarbij om meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van instituties en burgers
Maatschappelijke veerkracht staat daarbij voor meer participatie en eigen initiatief van de burgers om zijn eigen omgeving te verbeteren.

Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht wil met haar activiteiten een klimaat van sociale veerkracht en verbondenheid met de Nederlandse samenleving versterken.

Bij de discussie over de sociale diversiteit van de wijken ligt de nadruk vaak te veel op de tegenstellingen en afnemende sociale cohesie tussen groepen burgers. We zien een maatschappij die de nadruk legt op de verschillen en problemen maar minder kijkt naar oplossingen.
Er zijn juist veel kansen voor degene die hun verantwoordelijkheid durven te nemen Werk samen met de bewoners aan een positief klimaat om veerkracht en verbinding te creƫren in hun wijk.

Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht wil een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een sociaal duurzame samenleving waarin de mens centraal staat. Wij combineren wetenschappelijke kennis met kennis van de uitvoeringspraktijk. Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht is in staat om partijen met elkaar te verbinden.