Monthly Archives: mei 2017

Extra uitdaging gemeente en zorginstellingen door toegenomen zorg etnische ouderen.

Het aantal etnische ouderen groeit. Zo is in 2020 in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bijna de helft van de 65-plussers van allochtone afkomst. De gemeenten worden met deze kwetsbare groep etnische oudere geconfronteerd met veel vragen en zorgen op het gebied van (mantel)zorg, wonen, psychosomatische klachten en gezondheid. Zo is