Monthly Archives: januari 2017

Zoeken naar cultuursensitieve zorg

Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in 2050 zal dit aantal gestegen zijn naar ruim 520 duizend. (CBS 2009) In het tv-programma ‘Gonzo’ (juni 2014) proberen de presentatoren zoveel mogelijk mee

Migranten ouderen: oud in Nederland of in het land van herkomst?

Willen migranten ouderen oud worden in Nederland of liever in een goede voorziening in het land van herkomst? Op de conferentie “Praktijk van zelfactivering migranten ouderen en het werken aan intergenerationele verbindingen” georganiseerd door het Netwerk Oudere Migranten Brabant ging na afloop de discussie vooral over de lezing van dr. Ibrahim Yerden. De bijeenkomst in