Monthly Archives: september 2013

Bouw van woonzorgvoorziening voor oudere Turkse migranten

De meerderheid van de jongeren uit Bahadin uit de provincie Yozgat werkt in Europa als arbeider. Dit betekent dat voor de toenemende vergrijzing in Bahadin onvoldoende jongeren zijn om voor hun oudere ouders te zorgen. Burgemeester Özcan van Bahadin vertelt dat de zeer jonge bevolking niet instaat is om voor iedereen te zorgen. Een belangrijke

Bevorderen van veerkracht in de jeugdhulp

Zowel in de jeugdzorg als in wetenschappelijk onderzoek naar jeugdproblematiek is de focus nog voornamelijk gericht op pathologie, risico’s en bedreigingen. Maar we komen er steeds meer achter dat deze focus tekortkomingen vertoont. In een boeiend artikel houden Eva Kuiper en Fredrike Bannink een pleidooi voor meer focus op het veerkrachtmodel. Er bestaat een toenemende

Daar ben je goed in! Krachtig kinder- en jongerenwerk zorgt voor minder jeugdzorg

Kinderen en jongeren leren niet alleen op school, maar ook thuis, in de buurt en hun vrije tijd. Ook de virtuele wereld is een belangrijk domein van hun leefwereld. Kinder- en jongerenwerkers onderscheiden zich van andere professionals door deze domeinen met elkaar te verbinden. En door hun vaardigheden en mogelijkheden om contact te leggen met

Benader het kind positief

Jeugdbeleid in Nederland heeft een positieve koers nodig. In oktober is er weer een week van de opvoeding. Met veel activiteiten waarin aandacht wordt gevraagd voor een goede en positieve opvoeding door ouders. Maar de vraag is of zo´n week wel helpt. Juist nu het kabinet oproept om jongeren tussen 15 en 24 jaar strenger