Algemene Berichten

Stichting Maatschappelijke Veerkracht: Ontwikkelt, Organiseert, Begeleidt Participatie bevorderende projecten! More »

Ouderen en Mantelzorg

Ouderen en Mantelzorg - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Opvoeden en Jongeren

Opvoeden en Jongeren - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Participatie en Leefbaarheid

Participatie en Leefbaarheid - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Huiselijk Geweld en Seksuele Identiteit

Huiselijk Geweld en Seksuele Identiteit - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

 

Stap 2 – Teamwork

Het blijkt dat er 6 factoren cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking in een team. 1. Heldere doelstellingen Dit lijkt logisch, maar hoe duidelijk zijn de doelstellingen voor iedereen? Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft. Zorg er dan ook voor

Stap 5 – Evaluatie

Stap 5: Evalueren. Waarom wil je evalueren? Van lopende en onlangs afgeronde projecten kun je van alles leren door tijdens en na afloop van het project te evalueren en te reflecteren op het project. Afhankelijk van de evaluatie verbeter je: je kennis over het project, het effect van het project, het bereik van je doelgroep,

Stap 4 – Het debat

Stap 4: Het debat. Hier komt weken organiseren samen tot het evenement waar het allemaal om draait, het ‘Who Cares’ debat ! Omdat geen enkele uitvoering of organisatie van het ‘Who Cares’ debat er hetzelfde uit ziet blijft deze invulling open. Houd je draaiboek goed aan en wellicht kunnen wij u wat inspiratie geven door

Stap 3 – De uitwerking

STAP 3: UITWERKING Maak een of meerdere personen verantwoordelijk voor het maken van het draaiboek. Door het uitwerken van de volgende punten krijgt u een goed overzicht van de uit te voeren taken en verantwoordelijkheden. Als je dit document goed aanhoud zal u met meer rust het evenement aangaan. Houd wel ten alle tijden rekening

STAP 1: Het doel.

Stap 1: Het doel. Het is natuurlijk erg belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Iedere samenwerkingspartner kan dan ook verschillende doelen in gedachten hebben. Daarom is het belangrijk om te gaan bepalen op welke manier alle doelen gehaald kunnen worden. Hieronder staan een aantal vragen die je met elkaar kan invullen om