Algemene Berichten

Stichting Maatschappelijke Veerkracht: Ontwikkelt, Organiseert, Begeleidt Participatie bevorderende projecten! More »

Ouderen en Mantelzorg

Ouderen en Mantelzorg - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Opvoeden en Jongeren

Opvoeden en Jongeren - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Participatie en Leefbaarheid

Participatie en Leefbaarheid - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

Huiselijk Geweld en Seksuele Identiteit

Huiselijk Geweld en Seksuele Identiteit - Maatschappelijkeveerkracht.nl More »

 

Transnationaal wonen en pendelen van belang voor welzijn etnische ouderen.

De praktijk van de pendelende migranten ouderen heeft ons aan het denken gezet over ” goed ouder worden” van migranten ouderen. De mogelijke huisuitzetting van pendelende ouderen geeft grote beroering bij de ouderen en hun kinderen (mantelzorgers). Ook bij beleidsmakers op gemeentelijke niveau gaf dit aanleiding tot allerlei vragen. De meerderheid van de ouderen wil

Migranten ouderen: oud in Nederland of in het land van herkomst?

Willen migranten ouderen oud worden in Nederland of liever in een goede voorziening in het land van herkomst? Op de conferentie “Praktijk van zelfactivering migranten ouderen en het werken aan intergenerationele verbindingen” georganiseerd door het Netwerk Oudere Migranten Brabant ging na afloop de discussie vooral over de lezing van dr. Ibrahim Yerden. De bijeenkomst in

Zoeken naar cultuursensitieve zorg

Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in 2050 zal dit aantal gestegen zijn naar ruim 520 duizend. (CBS 2009) In het tv-programma ‘Gonzo’ (juni 2014) proberen de presentatoren zoveel mogelijk mee

Oorzaken van radicalisme

Wat zijn de oorzaken van radicalisme? De oorzaken van radicalisme kunnen per (etnische) groep van elkaar verschillen. Hier behandelen wij alleen het islamitisch radicalisme. Islamitisch radicalisme geeft moslims een kader over hoe naar de wereld te kijken en deze fundamenteel te veranderen. Bij het ontstaan van islamitisch radicalisme spelen de volgende factoren een rol: behoefte

Hoe islamitisch radicalisme voorkomen

In eerdere artikelen hebben we de kenmerken en oorzaken van islamitisch radicalisme behandeld. In dit laatste artikel doen we een aantal suggesties om het te voorkomen. Hoe kan islamitisch radicalisme worden voorkomen? De aanpak van radicalisme dient op groep- en individueel niveau plaats te vinden. Het is belangrijk dat er bewustwordingsprocessen op gang worden gebracht